Bejelentkezés
Felhasználó:

Jelszó:
- regisztráció -

Antikvárium
Kosár tartalma (0)

Utolsó frissítés dátuma
2022. 09. 26.

Legutóbbi 15 frissítés
13205 »»»
13306 »»»
13295 »»»
13293 »»»
13291 »»»
13263 »»»
13262
13286
96209 »»»
13261 »»»
13237 »»»
13273 »»»
13272 »»»
13271 »»»
13165 »»»


Smartsector logo

Cégünkről Kiadványaink Kapcsolat Antikvárium Érdekességek Rólunk írták Tudnivalók


Üdvözlet az Érdeklôdônek!

 
A megrendelt tételek átvételének módja:

  1. Budapesti személyes átvétel:
    Rendelését e-mail-ben történô visszajelzésünk idôpontjától kezdve 8 munkanapon belül átveheti az Atticus Antikváriumban (1075 Budapest, Asbóth utca 19. [Tel.: +36-1-351-7361] H-P: 10-18 óra között), melyet készpénzben fizethet.

  2. Zebegényi személyes átvétel esetén, a rendelésben az Ön által megadott idôpontban, nyolc munkanapon belül.

  3. Posta:
    A Magyar Posta díjszabása szerinti szállítási költséget számítjuk fel, a csomagolás ingyenes. A postai feladásról e-mail-ben értesítjük.
    10.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltséget nem számítunk fel.
 

Tájékoztatás a könyvek leírásáról, a használt rövidítésekrôl stb.

 
Az állapot minemûségét (a leírás mellett) csillagok is jelzik:

 =  kifogástalan példány
 =  jó állapotú példány
 =  közepes példány
 =  olvasott, vagy hiányos (ez a leírásban feltüntetésre kerül) példány
 =  sérült, vagy kötés nélküli, javításra szoruló példány
 
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az állapotot jelzô szám hogyan értendô. Nagyon sok esetben 4-es számot kap egy könyv, noha valójában szép állapotban van. Ez azért történhet, mert vagy átkötött példány (az állapota jó, de nem eredeti), vagy nincs meg a borítója, stb.
 
Rövidítések:

Bp. =  Budapest
ESzC  =  Erdélyi Szépmíves Céh
é.n.  =  év nélkül
h.  =  hasáb
h.n.  =  hely nélkül
k.n.  =  kiadó nélkül
lev.  =  levél (egy levélnek két oldala van)
p.  =  oldal
[ ]  =  a "szögletes" zárójelben lévô adat külsô forrásból származik
 
Az idézett bibliográfiák lajstroma:

Apponyi   =  Apponyi Sándor: Hungarica. Bd. 1-4. München, 1903-1927.
Andor   =  Andor Csaba-Leblancné: Madách ... kéziratai és levelezése. Bp., 1992.
Ballagi Bp.   =  Ballagi Aladár: Buda és Pest a világirodalomban. 1473-1711. Bp., 1925.
B-B   =  Berecz Ágnes - Bíró Gyöngyi: Három református lelki könyv. Zebegény, 2018.
BOEH   =  Dóczy Jenô-Wellmann Imre-Bakács István: A magyar gazdasági irodalom elsô századainak könyvészete (1505-1805). Bp., 1934.
Botka   =  Botka Ferenc: A magyar irodalom elsô kiadásai. A-Cs. Bp., 1973-74.
Botka MSzÍ   =  Magyar szocialista irodalom (Elsô kiadások 1945-ig). Bp., 1975.
CIH   =  Sajó-Soltész: Catalogus Incunabulorum...Hungariae. I-II. Vol. Bp., 1970.
Cennerné Deák   =  Cennerné Wilhelb Gizella: Deák Ferenc ikonográfiája. in Körmöczi Katalin: "...A mi megmarad, fordítsa jó czélokra" Bp., 1992.
Cennerné Görgey   =  Cennerné Wilhelb Gizella: Görgey Artúr ikonográfiája. in Görgey Artúr élete és mûködése Magyarországon. Bp., 1990.
Cennerné Zrínyi   =  Cennerné Wilhelmb Gizella: A Zrínyi család ikonográfiája. Bp., 1997.
Dörnyei   =  Dörnyei Sándor: Régi magyar orvosdoktori értekezések 1-2. köt. Bp., 1998-2001.
Drescher   =  Drescher Pál: Régi magyar gyermekkönyvek 1538-1875. Bp., 1934.
Ecsedy   =  Ecsedy Judit, V.: Titkos nyomdahelyû régi magyar könyvek 1539-1800. Bp., 1996.
Ecsedy Gv.   =  Ecsedy Judit, V.: Az Aprekaszión kiadások bibliográfiája in: Gvadányi József: Aprekaszión. Zebegény, 2005.
Éliás-Szántó   =  Éliás Tibor - Szántó András: A magyar gasztronómia irodalma. 1-2. Szentendre, 1984-1985.
Frigyik   =  Frigyik Katalin: Typis Számmerianis. A […] nyomdászcsalád története és a nyomtatványok bibliográfiája 1794-1920. 1-2. köt. Székesfehérvár, 2003.
FSzéA   =  A fasiszta, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke. (Bp.), 1945.
Gedényi   =  Gedényi Mihály: Krúdy Gyula Bibliográfia (1892-1976). Bp., (1978).
Genthon   =  Genthon István: A magyar muvészettörténet bibliográfiája. Bp., 1950.
Gerszi   =  Gerszi Teréz: A magyar kôrajzolás a XIX. században. Bp., 1960.
Gulyás   =  Gulyás Pál: Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jelei. Bp., 1978.
György   =  György Lajos: A magyar regény elõzményei. Bp., 1941.
Gyurgyák-Litván   =  Gyurgyák János-Litván György: Jászi Oszkár bibliográfia. Bp, (1991).
Gyuris BB   =  Gyuris György: Balázs Béla Bibliográfia. Szeged, 1984.
Gyuris DA   =  Gyuris György: Dugonics András. Bibliográfia. Szeged, 1969.
Hanák   =  Hanák János: Az állattan története és irodalma Magyarországban. Pesten, 1849.
Hartyányi-Kovács   =  Hartyányi István-Kovács Zoltán: Németh László bibliográfia. Bp., 1992.
Hubay   =  Hubay Ilona: Magyar és magyar vonatkozású röplapok, ... 1480-1718. Bp.,1948.
Imre   =  Szentkuty Pál-Imre István: Régi magyar és magyar vonatkozású gyermekkönyvek 1711-1861. Tatabánya, 1977.
Karacs   =  Karacs Zsigmond: Karácsony Sándor önállóan megjelent muveinek bibliográfiája. Debrecen, 1986.
Knapp Officium   =  Knapp Éva: Officium Rákóczianum. Bp.,2000.
Knapp Szt. István   =  Knapp Éva: "Gyönyörû volt szál alakja" Szt. István király ikonográfiája [...] Bp., 2001.
Kovács   =  Kovács Ida: "Nézzék meg ezt a fotográfiát" Karinthy Frigyes összes fényképe (Ikonográfia). Bp., 1982.
Lakatos   =  Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok [A-Zs] ABC Szalon - Zsombolyai Közlöny. 1-40 kötet. Bp., 1972-2000.
Lévay-Haiman   =  Haiman György: A Kner-nyomda kiadványainak tükrében. 1-2 kötet. Bp., 1982.
Madár   =  Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyujtemények [1712-napjainkig]. Bp., 1978-1992.
Mészáros   =  Mészáros Tibor: Márai Sándor Bibliográfia. [Bp.], 2003.
MIF   =  A Magyar Iparmûvészeti Fõiskolán a Typo-grafikai Tanszék megalakulása óta készült kis példányszámú kiadványok. Bp., 1995.
Miklós   =  Miklós Ráfael: A Krisztus követése magyar fordításai. Szhely, 1935.
MK VII.   =  Magyar Irodalom [1921-1944] [Bibliográfia]. Bp., 1980.
Nagy RMb   =  Nagy Mariann: Radnóti Miklós Bibliográfia. Bp., 1989.
Nebehay-Wagner   =  Nebehay, Ingo - Wagner, Robert: Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Graz, 1981-1991.
Némethy   =  Némethy Lajos: Szent István elsõ és apostoli magyar királyról mondott dicsbeszédek irodalma. Bp., 1881.
Pataky   =  Pataky Dénes: A magyar rézmetszés története. Bp., 1951.
Pesti MZs   =  Pesti Ernô: Móricz Zsigmond Bibliográfia. (Bp.), 1979.
Reguly TI   =  Emlékkönyv Tömörkény István születésének centenáriumára. Szeged, 1966.
Rékasy   =  Rékasy Ildikó: Verseghy Ferenc-bibliográfia. Szolnok, 1994.
RMNy   =  Régi Magyarországi Nyomtatványok 1473-1635. l-3 köt. Bp., 1971-2000.
RMK   =  Szabó - Hellebrant: Régi magyar könyvtár I-III. és Pótlások III./1-4. Bp., 1879-1993.
Sin   =  Sin Edit: Szônyi István bibliográfia. Szentendre, 1995.
Staud1975.   =  Staud Géza: Magyar színháztörténeti bibliográfia. 1-2 kötet. Bp., 1975.
Stauder-Varga   =  Stauder Mária-Varga Katalin: Babits Mihály bibliográfia. (Bp.), (1998).
Szentkirályi   =  Szentkirályi Elemér: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez. Bp., 1987.
Szüry   =  A Szüry-Gyüjtemény katalógusa. Bp., 1987.
Tezla   =  Tezla, Albert: Hungarian Authors; a Bibliographical Handbook. Cambridge, Massachusetts, 1970.
Ulreich   =  Ulreich Tibor: Szombathely nyomdái napjainkig, valamint termékeik 1787-tól 1900-ig. Szombathely, 1961.
Vajk   =  Vajk Ilona: Kós Károly válogatott bibliográfia. Bp., 1994.
Varga-Patyi   =  Varga Rózsa-Patyi Sándor: A népi írók bibliográfiája. Muvek, irodalom, mozgalom. (1920-1960).. Bp., 1972.
Vitályos-Orosz   =  Vitályos László-Orosz László: Ady-bibliográfia 1896-1977 Ady Endre önállóan megjelent muvei és az Ady-irodalom. Bp., 1980.
Vuray-Rácz-Szabó   =  Vuray György-Rácz Fodor Gábor-Szabó Zoltán: A magyar vadászirodalom képeskönyve Vadászat és horgászat az irodalomban és a képzômuvészetben. (Bp., 2000).
Zelliger1931   =  [Zelliger Alajos] Zelliger, Aloysius: Pantheon Tyrnaviense bibliographicam continens recensionem operum typis tyrnaviensibus aa. 1578 - 1930. Editorum, iconibus nonnullis illustratum. Tyrnaviae, 1931.
 
Természetesen, bármely más, felmerülô kérdésre készséggel válaszolunk.